Każda część Różańca powinna być odmawiana w innym dniu.
Tak więc nie jest konieczne odmawianie pełnej Modlitwy w ciągu jednego dnia, czy za jednym razem.
Wystarczy odmówić jedną część czyli jeden „sznur” różańca według takiej zasady:
Każda Tajemnica odpowiada jednej dziesiątce Różańca

RADOSNA – Poniedziałek i Sobota
1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

ŚWIATŁA – Czwartek
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie na górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii.

BOLESNA – Wtorek i Piątek
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Ukoronowanie koroną z cierni.
4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
5. Śmierć na krzyżu.

CHWALEBNA – Środa i Niedziela
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Maryi.
5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.