Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba
i ziemi; i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana
naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się
z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan,
umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha
Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych
obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny. Amen.