1) W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
2) Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3) Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4) Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5) Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Katechizm Kościoła Katolickiego (1998 r.)(n. 2042-2043)II Synod Plenarny, n. 79
Uchwała Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21.06.2001