Rozważania

110 of 12 items

4 Dzień Rekolekcji Adwentowych

Oczyszczeni w Sakramencie Pokuty i Pojednania – podejmujemy nasze postanowienia. Piękno powołania – również w Sakramencie Małżeństwa. Módlmy się o liczne owoce rekolekcyjnych rozważań.

3 Dzień Rekolekcji Adwentowych

Rozważaliśmy sakrament pokuty i pojednania. Jego waga i znaczenia dla duchowego rozwoju. Warunki sakramentu. Nie baliśmy się grzeszyć, nie bójmy się też do grzechów przyznać.

W drugim dniu rekolekcji, w oparciu o ewangelię o uzdrowieniu paralityka, rozważaliśmy, że potrzebujemy niekiedy uzdrowienia duszy i ciała, a także jak ważny jest sakrament namaszczenia chorych. Każdy z nas może być tym, który kogoś doprowadzi do Jezusa.

Rekolekcje Adwentowe

Ks. Mirosław tegoroczny rekolekcjonista adwentowy daje nam do rozwagi i jako zadanie do zastanowienia – jaką hierarchię wartości stosuję w swoim życiu.

I kazanie pasyjne

Kochani Moi nabożni słuchacze! Żal duszę ściska, serce boleść czuje,… Stara pieśń zawiera teologię o żalu. Nic lepszego nie wynaleziono. Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie…. Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania Męki Pana naszego, Jezusa Chrystusa. W tym roku podczas kazań pasyjnych będziemy przyglądać się osobom, które towarzyszą Jezusowi w męce. Będziemy starli […]

II kazanie pasyjne

Ukochani Moi, nabożni słuchacze! W modlitwie Wierzę w Boga mówimy „Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem”. Sobór i papież będą później często powtarzali: przyszedł, aby człowieka oddać człowiekowi, aby ustawić pierwotne skierowanie – człowieka na człowieka. Abyśmy zrozumieli całe piękno człowieczeństwa i dostrzegli karykaturę, jaką z człowieczeństwa robimy. Gdy zwłaszcza teraz, […]

Ukochani Moi, nabożni słuchacze!

Jak już wcześniej zaznaczyłem, po wielu poszukiwaniach zdobyłem książkę – Giovaniiego Papiniego „Świadkowie Męki”, zacząłem się przyglądać tym postaciom, było też kilka innych książek i rozmów ze znajomymi. Ostatnia Ewangelia Piłata wg Szmitta. W jednej z nich już nie pamiętam w której znalazłem takie słowa. „Po biczowaniu Chrystusa, gdy cały tłum ludzi zaczął iść na […]

Rekolekcje

Gdy podczas rekolekcji stałem ze świecą, wiele osób przychodziło wyznać wiarę. Mówiło, kim dla nich jest Jezus … Z każdą chwilą, z każdą kolejną wypowiedzią i głębokim spojrzeniem w oczy, łzy kręciły mi się koło nosa. Jaką ludzie mają wiarę !!! Jaką Wy macie wiarę! Dobrze byłoby, aby entuzjazm i radość płynącą z wiary rozwinąć. […]

W moim życiu..

W moim życiu już wielokrotnie dzieje się tak, iż w dniach, tygodniach, kiedy przeżywam kryzys powołania, mam po prostu „doła”, jest mi źle. To wtedy Pan Bóg przysyła mi człowieka. Człowieka, który uświadamia mi, po co jestem, kim jestem, jaka jest moja rola, i co mam tak naprawdę robić. Gdy byłem ostatnio na feriach, miałem […]

Kochani Moi, nabożni słuchacze!

W ostatnim rozważaniu staraliśmy się zrozumieć, jaki sens życiu człowieka nadała Droga Krzyżowa. Zobaczyliśmy, jak ma nam służyć ten wielki dar, to, że Chrystus ofiarował się dla naszego zbawienia. Te wszystkie wydarzenia zbawcze to czyn Bożej miłości. Dziękowaliśmy Bogu, że wyrywa nas z osądu prawdziwej sprawiedliwości. Bo my nie lubimy być osądzani, za to jesteśmy […]