Rozważaliśmy sakrament pokuty i pojednania. Jego waga i znaczenia dla duchowego rozwoju. Warunki sakramentu. Nie baliśmy się grzeszyć, nie bójmy się też do grzechów przyznać.