INTENCJE Mszalne od 26 kwietnia do 03 maja 2015 r. – 4 Tydzień Wielkanocny

26.04. – IV Niedziela Wielkanocy: niedziela Dobrego Pasterza; 26 IV – 2 V kwartalne dni modlitw

o powołania do służby w Kościele

8:00 Msza św. gregoriańska za + Kazimierza Bielickiego – Msza 22 – ks. kanonik Stefan Rogowski

10:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i o zdrowie dla Felicji i Kazimierza w 61

rocz. ślubu – ks. kanonik Stefan Rogowski

11:30 + Teresa Szutkowska – ks. prob.

15:00 40 rocz. ślubu Eufemii i Jerzego Kuchta – ks. prob.

18:00 ++ Alfons i Ryszard – ks. prob. + procesja wielkanocna

27.04. – poniedziałek:

8:00 W pewnej intencji – ks. prob.

17:30 różaniec o pokój – prowadzi Żywy Różaniec

18:00 Msza św. gregoriańska za + Kazimierza Bielickiego – Msza 23 – ks. prob.

28.04. – wtorek:

16:30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych

18:00 1/ Msza św. gregoriańska za + Kazimierza Bielickiego – Msza 24 – ks. wik.

2/ + Zyta Byjoś w Dniu Imienin i za rodziców z obojga stron – ks. prob.

Po Mszy – koronka do Miłosierdzia Bożego

29.04. – środa: święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy, patronki Europy (od 1999); dzień

męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej

16:30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych

18:00 1/ Msza św. gregoriańska za + Kazimierza Bielickiego – Msza 25 – ks. prob.

2/ O błog. Boże w Rodzinie, dary Ducha Św. w czasie matury, z podziękowaniem za otrzymane łaski – ks. wik.

Po Mszy – Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy

19:00 Spotkanie dla Rodziców dzieci I-Komunijnych

30.04. – czwartek:

18:00 Msza św. gregoriańska za + Kazimierza Bielickiego – Msza 26 – ks. prob.;

Po Mszy – spotkanie Żywego Różańca, omówienie int. modlitewnych na maj

01.05. – I piątek miesiąca: św. Józefa, rzemieślnika; dzisiaj dyspensa od obowiązku zachowania

wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych – decyzja Biskupów diecezjalnych

8:30 odwiedziny chorych – ks. prob.

17:00 – 18:00 spowiedź I-piątkowa

18:00 Msza św. gregoriańska za + Kazimierza Bielickiego – Msza 27 – ks. prob.

Po Mszy – nabożeństwo do NSPJ wraz z nabożeństwem majowym

02.05. – sobota: Najśw. Maryi Panny Królowej Polski, głównej patronki Polski, uroczystość z 3 V

7:00 – 8:00 Jerycho Różańcowe – ks. prob.

8:00 Msza św. wynagradzająca za grzechy bluźnierstwa, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci

obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki – ks. prob.

10:00 Za Parafian (int. z 26 IV) – ks. prob.

14:00 Nabożeństwo majowe przy kapliczce Niepokalanego Poczęcia NMP między Koteżami

a Rokocinem – ks. prob.

16:00 odwiedziny chorych – ks. wik.

18:00 1/ Msza św. gregoriańska za + Kazimierza Bielickiego – Msza 28ks. wik.;

2/ + Leon Bazowski – ks. prob.; po Mszy – nabożeństwo majowe

03.05. – V Niedziela Wielkanocy: dzień modlitw w int. polskiej emigracji, odnowienie Milenijnego Aktu

Oddania Polski

8:00 O radość nieba dla Zygmunta w dniu imienin – ks. prob. + procesja wielkanocna

10:00 Msza św. gregoriańska za + Kazimierza Bielickiego – Msza 29 – ks. wik.

11:30 Msza św. z uroczystości NMP Królowej Polski (zgodnie z pozwoleniem Stolicy Apostolskiej z

dn. 6 XI 2014 r.): + Elżbieta Pozorska – Ossowska w 60-ty dzień po pogrzebie (2 Msza z ofiar

pogrzebu) – ks. wik.; po Mszy Żywy Różaniec dzieci – w salce

14:00 Nabożeń. majowe przy krzyżu w Koteżach – skrzyżow. Głównej i Wróblewskiego – ks. wik.

18:00 Za Parafian – ks. prob.; po Mszy – nabożeństwo majowe w kościele