Modlitwy

1114 of 14 items

Pozdrowienie Anielskie

by admin_oskar

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego: Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Ojcze nasz

by admin_oskar

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: Święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Dziesięć przykazań Bożych

by admin_oskar

Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 1) Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 2) Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremnie. 3) Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4) Czcij ojca swego i matkę swoją. 5) Nie zabijaj. 6) Nie cudzołóż. 7) Nie kradnij. 8) Nie […]