Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego:
Zdrowaś Maryjo…..

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego:
Zdrowaś Maryjo…..

A słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami:
Zdrowaś Maryjo…..

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.